Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 • Az alábbi adatvédelmi tájékoztató célja, hogy információkkal szolgáljon a mittanuljak.hu adatvédelmi elveiről.
 • Az oldal fenntartója számára fontos a felhasználók személyes adatainak védelme, azokat körültekintéssel kezeli és tárolja. Az adatvédelmi elveket úgy alakítottuk ki, hogy azok megfeleljenek az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Data Protection Regulation – GDPR-nak)
 • Ha valamilyen kérdése vagy észrevétele merül fel személyes adataival vagy a tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük írja meg a kapcsolati email címre!
 • Az adatvédelmi tájékoztató utoljára: 2019. augusztus 28.-án frissült.

Adatkezelő

 • Adatkezelő:: Horváth János ev. – adószáma: 68543396-1-41 – Budapest 1138 Népfürdő 19/D (továbbiakban: “Adatkezelő”)
  Kapcsolat: info(kukac)mittanuljak.hu

Weboldal: mittanuljak.hu és annak aldomainjei (továbbiakban: “Weboldal”)

Adatfeldolgozók

 • A mittanuljak.hu szolgáltatás nyújtásához különböző más cégek szolgáltatásait vesszük igénybe, melyek során ezen cégek a felhasználó különböző adatait is megkapják. Többségében az adatokat nem a mittanuljak.hu oldal adja át, hanem az adott cég és a felhasználó között létrejövő kapcsolat (hálózati kapcsolat, weboldal, videó letöltés, cookie kezelés) során kerülnek a cégekhez.
 • A mittanuljak.hu a következő adatfeldolgozókkal működik együtt:
  • EZIT Kft. (Tárhelyszolgáltató)  H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22. – Adószám: 23493474-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-968191
  • VIMEO INC (Videó tárhelyszolgáltató)
  • Google, LLC (reCaptcha, Analitika, Marketing, Youtube video) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  • Facebook, Inc. (Marketing) (1 Hacker Way, Menlo Park, 94025, USA)
  • Számlázás: Octonull Kft. Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6. Levélcím: 8230 Balatonfüred Jókai u 5. Cégjegyzékszám: 01-09-1981177 Adatfelelős: Bartal Anita A Társaság adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-116226/2017

A kezelt adatok köre

Oldal látogatása során:

Kezelt adatAdatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
IP cím, felhasznált szoftverkörnyezet, lekért erőforrás (oldal, kép stb.) azonosítója (URL), időpontszerver biztonságos üzemeltetéseaz adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
Google Analytics alapbeállítások által gyűjtött adatok – pl.: meglátogatott oldal, időpont, referrer, böngésző és technikai jellemzők, anonim azonosító szolgáltatás minőségének biztosítása és javításaérintett hozzájárulása
Facebook marketing pixel által gyűjtött adatok marketingérintett hozzájárulása

Oldalon történő regisztráció (látogatáson túl):

Kezelt adatAdatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
név, email cím
(a felhasználó tetszőleges nevet megadhat, de csak saját email címét)
szolgáltatás nyújtásaszerződés elfogadása
kurzus adatai, előrehaladásszolgáltatás nyújtásaszerződés elfogadása
Google reCaptcha által kezelt adatokszolgáltatás biztonságos üzemeltetéseaz adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Oldalon történő vásárlásos regisztráció (látogatáson és regisztráción túl):

Kezelt adatAdatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
számlázási adatok (név, cím, cégek esetén adószám)számla kiállításatörvényi kötelezettség
telefonszámügyintézés megkönnyítéseérintett hozzájárulása

Hírlevél regisztráció:

Kezelt adatAdatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapja
név, email cím
(a felhasználó tetszőleges nevet megadhat, de csak saját email címét)
oldal témakörébe eső érdekességek terjesztése, értékesítés, marketingérintett hozzájárulása

Cookiek kezelése

 • Látogatás folyamán a böngészője cookiekat kaphat az adatkezelő illetve az adatfeldolgozók rendszereitől.  A cookiekat az oldalon három csoportba soroljuk:
Cookie típusaFunkciója
működéshez szükséges cookieA weboldal funkcióinak működéséhez szükségesek
analitikai cookie-kezek a cookiek a látogatók oldal használatára, technikai eszközeire vonatkozó adatok mérését segítik. A felhasználókat anonim módon kezelik, a statisztikák pedig aggregált (összegyúrt) adatokat tartalmaznak. Az analitikai információk segítik az oldal készítőit a szolgáltatás minőségének javításában.
marketing cookie-kezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy a hirdetési platformok (közösségi platfomok) a látogatóhoz vagy anonim, vagy felhasználói profiljához kapcsolják az oldal látogatását. Ennek köszönhetően a hirdetések célzottabbak lehetnek..
 • A cookiek elfogadása egyszerű látogatás folyamán nem kötelező azokat a böngészőjén keresztül letilthatja és törölheti is. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációhoz és a belépéshez viszont szükség van a működéshez szükséges cookiek elfogadására!
 • Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics mérni tudja, ne engedélyezze az analitika cooki-kat. Illetve használja a Google által kiadott opt-out böngésző kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • A statisztikai méréseket anononim mérésre használjuk.

Az adatkezelés időtartama

 1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.
 2. Az egyes, esetlegesen regisztrációt igénylő szolgáltatások adatai, illetve a Weboldallal kapcsolatos levelezés során gyűjtött adatok (e-mail cím) addig kerülnek tárolásra, ameddig az Érintett azok törlését nem kéri.
 3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő elérhetőségein keresztül leadott megkeresés segítségével is.
 4. A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa, stb.) maximum 1 évig tárolódnak, ezt követően Adatkezelő csak aggregált formában, látogatottsági statisztikaként őrzi meg őket.
 5. Az Érintett adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Weboldal korlátlan ideig megőrizheti. Ezen adatokból nem lehet az Érintettre vonatkozó következtetést levonni.
 6. A számlázáshoz szükséges adatokat a kiállított számlákkal a törvényi előírások szerint kell megőriznünk.

Az adatokhoz hozzáférők köre

 1. Csoportos kurzus regisztráció esetén a csoport vezető látja a csoport tagok adatait (név, email, tanulmányi előrehaladás statisztika).
 2. Ezenfelül Üzemeltető az adatokat harmadik személynek nem adja át. Ez nem vonatkozik a törvényben előírt rendkívüli esetekre, ám ezen esetekben is megvizsgálásra kerül, fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
 3. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok egy esetleges a szerverre történő betörés következtében se kerülhessenek illetéktelen kezére, illetve tudása szerint a legjobb védekezési módszereket alkalmazza az előbbi elkerülése végett. Tökéletes védelem természetesen nem létezik, de Üzemeltető minden erejével azon van, hogy a maximális védelmi szintet tudja fenntartani.
 4. Az adatfeldolgózokat lásd fent.

VII. Az Érintett jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
 2. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. (A kurzusok ellenőrző kérdőíveinek kitöltésekor elkövetett hibák, nem tartoznak a fenti “helytelenül rögzített adatok” körébe.)
 3. Az Érintett kérheti adatainak zárolását. Adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 4. Az Érintett adatai törlését, helyesbítését, zárolását elektronikusan kérheti.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Az az Érintett, aki úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv., adatvédelmi törvény)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Adatkezelő ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

X. Anonim látogatóazonosító (cookie) elhelyezése

 1. Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver az Érintett számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett böngészőjének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését a gépén. Ebben az esetben a Weboldal bejelentkezést nem igénylő szolgáltatása ugyanúgy igénybe vehető, de bizonyos oldalak (például a testreszabott megoldásokat kínálók) nem fognak helyesen működni.
 2. Nemcsak a Weboldal küld az Érintett böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás, a Google Analytics is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel a Universal Analytics technológia segítségével. A mérési adatok kezeléséről ahttp://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentésekben szerepeljen, úgy a szolgáltatás böngészőbővítmény segítségével letiltható. A bővítményről a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon lehet tájékozódni.
 3. A Google Analytics szolgáltatás az Érintettről demográfiai és érdeklődési területekre vonatkozó adatokat is gyűjt.
 4. A Weboldal úgynevezett remarketing címkéket használhat remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az úgynevezett érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, az Érintett személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook cookie-kat használ.
 5. A Weboldal úgynevezett konverziókövetést (konverziókövető cookie, konverziókövető pixel technológia) használhat a Google Adwords és a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.
 6. Érintett letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/choices/) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja.
 7. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a Weboldal böngészhetőségét.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

 1. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa.
 2. Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztató hatályos változatát a Weboldalon közzéteszi.